Εμείς, η Parking Management

Έχουμε την τεχνογνωσία και την πείρα να διαμορφώσουμε κάθε υπαίθριο ή κλειστό χώρο, σε έναn ασφαλή και οργανωμένο χώρο Parking.

Ασχολούμαστε υπεύθυνα, μεθοδικά και αποτελεσματικά στον χώρο της Οργάνωσης και Διαχείρισης χώρων Στάθμευσης για περισσότερα από δέκα χρόνια. Η Parking Management έχει πλέον εδραιωθεί στον χώρο της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών.

Γνωρίζουμε τον τρόπο να αυξήσουμε το ετήσιο εισόδημά σας μέσα από μια συνεργασία που όχι μόνο θα σας εξασφαλίσει ένα επιπλέον εισόδημα αλλά θα αποτελέσει προστιθέμενη αξία στο ακίνητό σας.

Ακόμα όμως και αν διαθέτετε χώρο Στάθμευσης σε λειτουργία και χρειάζεστε την στελέχωση ή την αναβάθμισή του, είμαστε οι ειδικοί να σας παρέχουμε Συμβουλευτικές Υπηρεσίες ή ακόμα και να αναλάβουμε την τεχνική του αναβάθμιση παρέχοντάς σας τον απαραίτητο εξοπλισμό.

Ο Στόχος μας

Μελετάμε και επιλέγουμε τον ιδανικό τρόπο για την αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων χώρων μετατρέποντάς τους σε χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων.

Το κλειδί ενός επιτυχούς αποτελέσματος είναι η σωστή μελέτη, οργάνωση και διαχείριση ενός χώρου Parking και το αποτέλεσμα αποτελεί προστιθέμενη αξία για τον ιδιοκτήτη.

Γνωρίστε καλύτερα την Parking Management